основні моменти – najważniejsze informacje

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування чи подавати будь-які заяви.

ХТО МАЄ ПРАВО:
Для тих хто в майбутньому має намір залишитись в Польщі:
• Громадяни України та їх подружжя, які не мають україньского громадянства, які прибули по Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року
• Громадяни України, які мають Карту Поляка, котрі виїхали з України після 24 лютого 2022 року, а потім приїхали до Польщі, та їхнім найближчім родичам

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА:
Громадяни України не мають права на видання Ідентіфікаційного номеру котрі мають: дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий захист, дозвіл на толерантне перебування. Також не мають права особи, які подали заяву про міжнародний захист або заявили про намір подати таку заяву, якщо вони не відкликають свою заяву або вищезазначену заяву раніше.

 

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ИДЕНТІФІКАЦІЙНІЙ НОМЕР:
Подайте особисто заповнену та розбірливо підписану заяву. Для дітей заява подається та підписується батьками, опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною, але ПРИМІТКА: особиста присутність усіх осіб старше 12 років обов’язкова – у зв’язку з обов’язковістю зняття відбитків пальців. Діти до 12 років – не повинні приїжджати, якщо вони в’їхали на територію Республіки Польща на підставі документу
з фотографією.

ДО ЗАЯВИ ПОТРІБНО:
• 1 фото на паспорт (також стосується дітей)
• Паспорт або інший документ з фотографією, навіть якщо він недійсний. У разі відсутності документа вас попросять подати заяву

КРІМ ТОГО, ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ:
• мобільний телефон з номером польського оператора
• електронну адресу

Подаючи заявку на Ідентіфікаційний Номер, ви можете вказати свою згоду на передачу ваших контактних даних до Реєстру Контактних Даних (це дозволить Офісам зв’язатися з вами) і згоду на створення довіреного профілю, який дозволить вам обробляти багато питань онлайн. Завдяки цьому ви зможете завантажити додаток mObywatel (Diia.pl), де буде доступний електронний документ із вашою фотографією та Ідентифікаційним Номером.

 

КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВКУ:
в будь-якому органі виконавчої влади Гміни на території Польщі.

Urząd Miejski w Szubinie – ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, pok. 15

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної
допомоги – 112
Актуальну інформацію українською мовою знайдеш на сайті: www.ua.gov.pl

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu.

KOMU PRZYSŁUGUJE
Deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:
• Obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022
• Obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022, a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE:

Nie przysługuje Obywatelom Ukrainy którzy posiadają: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Nie przysługuje również tym, którzy złożyli wniosek
o udzielenie ochrony międzynarodowej, albo zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku – chyba, że wcześniej wycofają swój wniosek lub
w/w deklarację.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ PESEL

Złożyć osobiście wypełniony i podpisany czytelnie wniosek. Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem, ale UWAGA: Konieczna osobista obecność wszystkich osób, które ukończyły 12 rok życia – z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców. Dzieci poniżej 12 roku życia – nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

DO WNIOSKU PRZYGOTUJ:
• 1 zdjęcie paszportowe (dotyczy również dzieci)
• dokument podróży lub inny dokument ze zdjęciem, nawet jeśli jest nieważny. W przypadku braku dokumentu zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia

DODATKOWO ZABIERZ ZE SOBĄ:
• telefon komórkowy z numerem polskiego operatora oraz podaj adres email

Składając wniosek o PESEL możesz zaznaczyć zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych (umożliwi to Urzędom kontakt z Tobą) oraz zgodę na założenie Profilu Zaufanego umożliwiającego załatwianie wielu spraw przez internet. Dzięki temu będziesz mógł pobrać aplikację mObywatel, (Diia.pl) na której będzie dostępny elektroniczny dokument z Twoim zdjęciem i numerem PESEL.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
w dowolnym organie wykonawczym Gminy na terytorium RP.
W Szubinie wnioski można składać w:
• Urzędzie Miejskim w Szubinie – ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, pok. 15

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski numer alarmowy – 112
Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie: www.ua.gov.pl